MILITARY MUZEUM

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. 11.

Naše akce 11. 11. 2016 Kyjov  - Největší živý vlčí mák v ČR

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.

11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.

Den veteránů je spíše americký termín, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek (Remembrance Sunday)

Symbolem tohoto svátku je VLČÍ MÁK

Na flanderských polích

je slavná báseň kanadského lékaře a básníka, podplukovníka Johna McCrae v níž vyjadřuje žal nad zabitými spolubojovníky. Napsal ji počátkem května 1915, poté co vedl pohřeb svého přítele a spolubojovníka poručíka Alexise Helmera, který padl v 2. bitvě u Yper. 

Anglický originál

In Flanders fields the poppies blowBetween the crosses, row on row,That mark our place; and in the skyThe larks, still bravely singing, flyScarce heard amid the guns below.We are the Dead. Short days agoWe lived, felt dawn, saw sunset glow,Loved and were loved, and now we lieIn Flanders fields.Take up our quarrel with the foe:To you from failing hands we throwThe torch; be yours to hold it high.If ye break faith with us who dieWe shall not sleep,though poppies growIn Flanders fields. 

Volný český překlad

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,tam mezi kříži, řada za řadou.Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,je možná slyšet zpívat skřivánky,zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.My už však nevstanem a je to možná zdání,že včera ještě žili jsme a byli milováni.Teď jenom tiše ležímena polích flanderských.Náš boj však zase jiní převezmou.Do vašich rukou dáme my teď svouhořící pochodeň a vy ji neste dál.Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostouna polích flanderských. 


POUTNÍ CESTA KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

od roku 2017

CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY 11 - 11

PŘIPRAVUJEME

VIII. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

11 - 11 - 2024

VII. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

V roce 2023 byla naše cesta věnována nejen památce válečných veteránů, ale také výročí narození i úmrtí čestného občana obce Vlkoš Václava Ingra, který zahynul v KT Osvětim. Vzpomínkové lavičky válečných veteránů byly předány dvě. A to v památníku Ležáky, druhá pak putovala do památníku Lidice. Tyto lavičky byly předány do rukou ředitele památníků Eduarda Stehlíka.. Po cestě opět naše výprava pietně navštívila všechna dostupná místa posledního odpočinku našich padlých novodobých válečných veteránů v ČR. Položením našeho věnečku, svíčku, vlaječky a poděkováním byla uctěna jejich památka... Součástí CESTY 2023 bylo odhalení pamětní desky čestnému občanu obce Vlkoš Václavu Ingrovi. Byla symbolicky odebrána prsť z rodné země a převezena do KT Osvětim na místo skonu. Zde byla odebrána prsť a symbolicky převezena zpět do obce Vlkoš.

Víme, že PODĚKOVAT NENÍ SLABOST !  

Pietní vzpomínková nášivka 2022

Na památku našeho kamaráda, člena posádky Pavla Křižku vznikla limitovaná edice PIETNÍCH VZPOMÍNKOVÝCH NÁŠIVEK vyrobeno jich bylo 35 ks tolika let by se Pavel dožil. Následně byla část prodána, výtěžek 20 000,- byl věnován manželce Monice a dětem... DĚKUJEME MANUFAKTUR BÖHM za bezplatnou výrobu a VŠEM kdo nášivku zakoupil, protože PODĚKOVAT NENÍ SLABOST! 

VI. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

V roce 2022 byla naše cesta zastíněna náhlým úmrtím jednoho člena naší posádky Pavla Křižky. Byl to navigátor, fotograf, logista a hlavně kamarád. Vzpomínková lavička válečných veteránů byla předána na letecké základně Čáslav, kde slavnostně přistály ostatky generála Františka Moravce, které byly repatriovány z USA a za všech vojenských poct uloženy na místním hřbitově. Po cestě opět navštívíme všechna dostupná místa posledního odpočinku našich padlých novodobých válečných veteránů v ČR. Položíme náš věneček, zapálíme svíčku, pokloníme se a poděkujeme... Součástí CESTY 2022 bylo odhalení pamětní desky a uložení ostatků čestné občanky obce Vlkoš Vlasty Macháčkové. Víme, že PODĚKOVAT NENÍ SLABOST ! 

V. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

V roce 2021 poputuje jedna Vzpomínková lavička válečných veteránů na  Sinaj, kde vzniklo pietní místo Míši Tiché, která zahynula na misi v roce 2020 při pádu vrtulníku. Další Vzpomínková lavička válečných veteránů bude předána v domovském útvaru M. Tiché na letecké základně Praha Kbely. Ze zdravotních důvodů se letošní cesty Pavel Křižka účastní pouze omezeně. "Pavle, uzdrav se a příští rok to bude ok". Po cestě opět navštívíme všechna dostupná místa posledního odpočinku našich padlých novodobých válečných veteránů v ČR. Položíme náš věneček, zapálíme svíčku, pokloníme se a poděkujeme...Součástí CESTY 2021 bylo odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Vítkovi, lékaři u RAF. Víme, že PODĚKOVAT NENÍ SLABOST ! 

IV. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

V roce 2020, kdy si připomínáme 75.let od konce 2. světové války poputuje jedna Vzpomínková lavička válečných veteránů na Slovensko do rodiště Josefa Gabčíka (Poluvsie), druhá lavička bude předána v Dolních Vilémovicích, rodišti Jana Kubiše. Opět navštívíme všechna dostupná místa posledního odpočinku našich padlých novodobých válečných veteránů v ČR a také předáme jednu Vzpomínkovou lavičku válečných veteránů generálnímu štábu AČR jako poděkování za službu v době pandemie COVID 19. Položíme náš věneček, zapálíme svíčku, pokloníme se a poděkujeme...Víme, že PODĚKOVAT NENÍ SLABOST ! 


III. CESTA PODĚKOVÁNÍ, ÚCTY A POKORY

V roce 2019 poputuje jedna Vzpomínková lavička válečných veteránů do Afghánistánu, kde v tzv. "Českém háji" vzniklo pietní místo našim padlým a další Vzpomínková lavička bude instalována v ČR.Při této poutní cestě navštívíme a uctíme "otce zakladatele" OBRANY NÁRODA, opět navštívíme všechna dostupná místa posledního odpočinku našich padlých novodobých válečných veteránů v ČR a také předáme jednu Vzpomínkovou lavičku válečných veteránů na velitelství 4.BRN v Žatci. Položíme náš věneček, zapálíme svíčku, pokloníme se a poděkujeme...Víme, že PODĚKOVAT NENÍ SLABOST !