MISE IZ SFOR a MNF-I

KONTINGENT VOJENSKÉ POLICIE AČR

PROSINEC 2003 - PROSINEC 2006, IRÁK, ZÁKLADNA SHAIBAH

V prosinci roku 2003 vystřídal příslušníky 7. polní nemocnice na území Iráku kontingent vojenských policistů Armády České republiky. O jeho vyslání do mise pod názvem IZ SFOR (Iraqi Stabilisation Forces) rozhodla vláda České republiky svým usnesením č. 1031 ze dne 20. října 2003. Zapojení bylo následně schváleno i oběma komorami Parlamentu České republiky.

Mise byla přejmenována na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1546 ke dni 19. července 2004 na Mnohonárodní síly pro Irák (Multi-National Force Iraq) - MNF-I.

IZ SFOR a MNF-I

Mírová operace na Blízkém východě

Kontingent Vojenské policie, který čítal více než 80 osob, byl dislokován asi 25 km jihozápadně od města Basry na základně Shaibah v operačním sektoru a podřízenosti mnohonárodní divize Jihovýchod (MND-SE). Na okraji bývalého letiště si policisté vybudovali do 31. prosince 2003 funkční a bezpečnou základnu.

Hlavním úkolem vojenských policistů v Iráku bylo dohlížet na činnost místní policie, pomáhat při výcviku jejích příslušníků v Policejní akademii v Az-Zubayru a na policejních stanicích a podílet se na policejním zabezpečení divize.

Přípravu místních policistů v Policejní akademii v Az-Zubayru zajišťovalo v osmitýdenních kurzech vždy 10 až 13 instruktorů české vojenské policie, 20 instruktorů britské civilní i vojenské policie, 4 instruktoři dánské vojenské policie a 3 italští carabiniéři. Dosud bylo vycvičeno několik tisíc iráckých policistů.

Kromě této činnosti probíhal v Iráku pod plnou režií kontingentu Vojenské policie AČR výcvik instruktorů irácké policie, a to ve čtyřtýdenních kurzech. Uskutečňoval se na logistické základně Shaibah a zahrnoval soubor přednášek a praktických zaměstnání, v nichž nechyběla střelecká příprava a služební zákroky. Každý běh byl organizován vždy pro 20 perspektivních policistů z přímého výkonu policejní služby.

Další výcvikovou aktivitou kontingentu českých vojenských policistů bylo zajišťování kurzu instruktorů irácké dopravní policie. Tento kurz se konal ve dvoutýdenních cyklech a kromě hlavního předmětu, kterým je dopravní služba, absolvovali jeho účastníci i střeleckou přípravu, výcvik a provádění služebních zákroků a také výuku zdravotního minima.

Výcviková mise NATO v Iráku (NTM-I), která zahájila svoji činnost v létě 2004 na základě rozhodnutí summitu NATO v Istanbulu, přispěla k vybudování funkčních a soběstačných iráckých bezpečnostních struktur podporujících demokratickou vládu Iráku. V rámci NTM-I byli příslušníci iráckých ozbrojených sil školeni jak v Iráku, tak i mimo něj (v zemích regionu, jako jsou Jordánsko či Spojené arabské emiráty, a v aliančních školách a výcvikových zařízeních).

Čeští vojenští policisté se na území Iráku střídali ve tříměsíčních intervalech.

Od března roku 2005 byl český kontingent navýšen o šest příslušníků Armády České republiky, kteří se v Bagdádu zapojili do plnění úkolů v rámci mise MNSTC-I (Multi-National Security Transition Command in Iraq) a Výcvikové mise NATO v Iráku NTM-I (NATO Training Mission in Iraq).

Hlavním úkolem byl výcvik vybraných skupin velitelského sboru, pomoc při výstavbě vojenské akademie, Centra výcviku, vzdělávání a doktrín (TEDC) a při budování a výstavbě bezpečnostních struktur v Iráku.

Velitelé kontingentů Vojenské policie AČR:

POŘADÍ

JMÉNO VELITELE

ČÍSLO KONTINGENTU

OD - DO

1.

podplukovník Ing. Jiří NEUBAUER 1. kontingent VP prosinec 2003 - březen 2004

2.

podplukovník Ing. Milan DIVIAK 2. kontingent VP duben 2004 - červen 2004

3.

podplukovník Ing. Luboš BAHNÍK 3. kontingent VP červenec 2004 - září 2004

4.

podplukovník Ing. Miroslav MURČEK 4. kontingent VP září 2004 - prosinec 2004

5.

podplukovník Ing. Jiří NEUBAUER 5. kontingent VP leden 2005 - březen 2005

6.

podplukovník Ing. Milan DIVIAK 6. kontingent VP duben 2005 - červen 2005

7.

podplukovník Ing. Pavel CHOVANČÍK 7. kontingent VP červenec 2005 - září 2005

8.

podplukovník Ing. Roman GOTTFRIED 8. kontingent VP září 2005 - prosinec 2005

9.

podplukovník Ing. Miroslav MURČEK 9. kontingent VP prosinec 2005 - březen 2006

10.

podplukovník Mgr. Jiří NEUBAUER PhD. 10. kontingent VP březen 2005 - červen 2006

11.

podplukovník Ing. Milan DIVIAK 11. kontingent VP červen 2006 - září 2006

12.

podplukovník Ing. Ladislav TVRDÝ 12. kontingent VP září 2006 - prosinec 2006

MNF-I - MULTI-NATIONAL FORCES IRAQ

Koaliční operace Mnohonárodních sil Irák

Mandát kontingentu Armády České republiky byl v souladu s usnesením vlády ČR č. 1031 ze dne 20. října 2003 a se souhlasem obou komor Parlamentu ČR, a to Poslanecké sněmovny usnesením č. 855 z 18. prosince 2003, č. 1344 ze 4. listopadu 2004 a usnesením Senátu č. 288 ze 17. prosince 2003, č. 534 ze 4. listopadu 2004 a v souladu s usnesením vlády ČR č. 903 ze dne 15. září 2004 o prodloužení doby působnosti Kontingentu Vojenské policie AČR na území Irácké republiky.

Prodloužení činnosti kontingentu AČR - roty Vojenské policie - v roce 2006 bylo stanoveno usnesením vlády ČR č. 1064 ze dne 24. května 2005, usnesením Senátu č. 247 ze dne 30. listopadu 2005 a usnesením Poslanecké sněmovny č. 2038 ze dne 7. prosince 2005, a to do 31. prosince 2006.

Kontingent Vojenské policie byl začleněn v sestavě Mnohonárodní divize jihovýchod (MND-SE) pro jejíž činnost na území Iráku bylo zpracováno Memorandum o porozumění, a jehož ustanovení byla pro kontingent závazná. Příslušníci kontingentu byli rozmístěni na základně Shaibah v operačním sektoru MND-SE.

V březnu 2005 se ke kontingentu připojilo šest příslušníků Armády České republiky, kteří se v Bagdádu zapojili do plnění úkolů v rámci mise MNSTC-I (Multinational Security Training Command in Iraq) a Výcvikové mise NATO v Iráku (NTM-I).

Určení kontingentu Vojenské policie

Kontingent byl určen pro:

Dohled nad činností irácké policie

Výcvik irácké policie v Policejní akademii a na policejních stanicích

Policejní zabezpečení MND-SE

Instruktoři Vojenské policie AČR prováděli výcvik na základně Shaibah. Výcvik se uskutečnil v těchto typech kurzů:

kurz výzbrojařů

kurz ochránců osob

kurz pro specialisty dopravní policie

kurzy pro pohraniční policii a další výcvikové a vzdělávací aktivity uskutečňované formou specializačních kurzů.

Základní informace k působení kontingentů VP v misích IZ SFOR a MNF-I na území Iráku

Doba působení: prosinec 2003 – leden 2007

Počet kontingentů: 12 v tříměsíčních rotacích

Místa působení: Logistická základna Shaibah (Šajíba), Policejní akademie v Az-Zubayru

Počet příslušníků kontingentu: cca 100 osob

Operační úkol: Příprava a výcvik iráckých policistů formou krátkodobých kurzů na Policejní akademii formou participace a v kurzech vedených pouze českými instruktory.

Kurzy: Střelecké přípravy, služebních zákroků, dopravní služby, zbrojířů, odhalování a dokumentace trestné činnosti, pohraniční policie aj.

Celkový počet iráckých policistů, na jejichž výcviku se podíleli čeští vojenští policisté: přes 12 000

Celkový počet iráckých policistů vycvičených ve výhradně českých kurzech: 1417

V Iráku se vystřídalo cca 40 % vojenských policistů, někteří byli v této misi i třikrát.

ZDROJ: WEB AČR