MISE ENDURING FREEDOM 2006


OPERACE ENDURING FREEDOM (TRVALÁ SVOBODA)

Kontingent speciálních sil (KSS) AČR pro operaci Trvalá Svoboda (Enduring Freedom) působil na území Afghánistánu na základě mandátu schváleného vládou a Parlamentem ČR.

Jeho úkolem bylo provádět speciální průzkum, úderné akce a další druhy speciálních operací na jihu země s cílem eliminovat aktivity nepřítele (především skupiny Talibanu a Al-Kajdy ) a tím přispět k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu.

KSS působil v sestavě mnohonárodního uskupení speciálních sil a pod velením velitelství speciálních sil pro operaci Trvalá Svoboda i po rozšíření působnosti jednotek NATO a převzetí zodpovědnosti za jih krajiny jednotkami ISAF.

Nasazení kontingentu do operace bylo v pořadí druhým bojovým nasazením v novodobé historii AČR a zároveň druhou bojovou operací příslušníků 601. skupiny speciálních sil z Prostějova.

ZDROJ: WEB AČR