MISE OMLT WARDAK

1. JEDNOTKA OMLT - AFGHÁNISTÁN WARDAK

Hlavním úkolem jednotky je cvičit, mentorovat (školit, instruovat, vysvětlovat) a pomáhat v procesu plánování velení a řízení pěší jednotky o síle praporu (kandaku) Afghánské národní armády (ANA). Po ukončení výcviku se 16. prosince 2010 příslušníci OMLT společně s příslušníky kandaku ANA přesunuli do provincie Wardak, kde plnili standardní úkoly zadané velením ANA.

Afghánistán Wardak

Cílem operace ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením NATO je pomoci afghánské vládě při zajišťování bezpečnosti a stability tak, aby byl Afghánistán suverénní a samostatný stát pevně kontrolující své vlastní území.

Mandát ISAF je vymezen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001, která síly ISAF zmocnila pomáhat afghánským orgánům při zajišťování bezpečnosti. Rozšíření působení sil ISAF na celém území Afghánistánu schválila RB OSN rezolucí č. 1510 v roce 2003. 1. jednotka OMLT je vysílána na základě usnesení vlády ČR č. 100 ze dne 19. ledna 2009, usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 985 ze dne 4. února 2009 a usnesení Senátu ČR č. 99 ze dne 28. ledna 2009.

OMLT - Operational Mentoring and Liaison Team

Hlavním úkolem této jednotky je cvičit, mentorovat (školit, instruovat, vysvětlovat) a pomáhat v procesu plánování velení a řízení pěší jednotky o síle praporu (kandaku) Afghánské národní armády.

Účelem tohoto způsobu výcviku je zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku. Zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

Velitel 1. jednotky AČR - OMLT mise ISAF:

podplukovník Ing. Ladislav Švejda

Výcvik a mentorování je komplexní činnost, která se skládá z mnoha různých aktivit jako například:

Příprava reálného plánu výcviku a přípravy s ohledem na místní zvyky a náboženství

Pozitivní motivace příslušníků ANA, rozvoj základních dovedností a drilů a štábních schopností potřebných pro vedení budoucích operací

Vytvoření pevných a přátelských vztahů s příslušníky ANA, které jsou nezbytně nutné pro spolupráci

Činností kandaku v prostoru odpovědnosti budovat důvěryhodnost ANA u místního obyvatelstva

Důsledným výcvikem, přípravou a analýzou situace zvýšit bezpečnost příslušníků ANA a současně maximálně omezit ohrožení jednotky OMLT

Celková délka nasazení 1. jednotky OMLT v Afghánistánu je plánovaná na standardních šest měsíců, přičemž v první části byla příprava příslušníků Afghánské národní armády realizovaná na základně Black Horse v Kábulu. Zde absolvovali afghánští vojáci základní výcvik pod vedením českých instruktorů a došlo ke sladění základních operačních postupů. Po tzv. validaci, tj. potvrzení schopností afghánských příslušníků úspěšně se zúčastnit operací, se jak afghánští, tak čeští vojáci přesunuli ve čtvrtek 16. prosince 2010 do provincie Wardak, kde plnili stadardní úkoly zadané velením ANA.

Velitelství českého OMLT je umístěno na základně Carville v jižní části provincie Wardak, odkud čeští vojáci ve spolupráci s americkými a afghánskými jednotkami působí na třech předsunutých základnách. Česká jednotka je kompletně vybavena a schopna samostatného působení v prostoru.

1. jednotka OMLT je tvořena 54 příslušníky ze 14 útvarů Armády České republiky. Více jak 60 procent z nich jsou příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim. Jednotka je vzhledem ke druhům plněných úkolů doplněna o specialisty, jako jsou například dělostřelečtí a letečtí návodčí.

Z celkového počtu 54 osob je 16 příslušníku velení a štábu, jejichž úkolem je zabezpečovat a plánovat činnost pěti takzvaných mentorovacích (školicích) týmů. Čtyři mentorovací týmy složené ze šesti příslušníků OMLT jsou určené pro taktický výcvik jednotek a jeden mentorovací tým pro rotu zbraní. Součástí kontingentu jsou také lékař a zdravotníci.

Příprava 1. jednotky OMLT byla zahájena již 5. ledna 2010. Od té doby absolvovali všichni příslušníci řadu speciálních kurzů – střeleckých, řidičských, jazykových a zdravotnických, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jak je již standardní u jednotek připravujících se na působení v Afghánistánu, také příslušníci OMLT absolvovali výcvik v JMRC Hohenfels, americké výcvikové základně v Německu, kde je výcvik veden americkými instruktory a při výcviku jsou využívány nejnovější zkušenosti z Afghánistánu.

Do přípravy jednotky byli zapojeni také příslušníci BMAT - The British Military Advisory & Training Team působící u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově. Příslušníci tohoto týmu mají zkušenosti nejenom z přípravy jednotek tohoto typu, ale také z reálného nasazení OMLT v Afghánistánu.

ZDROJ: WEB AČR