MISE UNTAES

UNCRO - MÍROVÁ MISE,3/1995-1/1996,CHORVATSKO-KRAJINA,750 PŘÍSLUŠNÍKŮ

UNTAES-MÍROVÁ MISE,1/1996-1/1998,CHORVATSKO-VÝCHODNÍ SLAVONIE, 100 PŘÍSLUŠNÍKŮ

Vyslání polního chirurgického týmu do mírových sil OSN mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii předcházela celá řada jednání s vedením zdravotnické služby UNPROFOR. Po úspěšném konkurzním řízením a schválení vládou a Parlamentem České republiky byla zahájena příprava materiálu a osob pro výjezd do mise.

UNCRO - UNTAES

(UN Confidence Restoration Operation in Croatia - UN Transitional Authority for Eastern Slavonia)

1995 - 1998UNCRO - UNTAES

V rekordně krátkém čase se podařilo nakoupit novou zdravotnickou techniku a doplnit zdravotnický materiál pro polní chirurgický tým ze zásob uložených pro válečné použití. Materiál z uložených zásob byl sice ze 60. let, ale plně funkční a použitelný právě v podmínkách mise v bývalé Jugoslávii.

Polní chirurgický tým byl koncipován jako samostatné chirurgické zařízení, které musí poskytovat neodkladné, život zachraňující výkony a následně stabilizovat pacienta pro přesun na vyšší zdravotnické služby mise UNPROFOR. Personální složení vycházelo ze stanoveného úkolu, to znamená, že byly vytvořeny dvě chirurgické brigády s anesteziology a středním zdravotnickým personálem s chirurgickou a anesteziologickou erudicí. Dále byla vytvořena odsunová chirurgická jednotka. Celkem polní chirurgický tým tvořilo 21 osob.

Pro potřebu transportu byl tým vybaven dvěma sanitními vozidly, z toho jedním vozidlem s ARO výbavou. V průběhu praktického působení se ukázalo, že tyto transportní kapacity byly pro potřebu sektoru nedostatečné. To vyplývalo z nutnosti transportovat pacienty po silnicích v případě, že nastaly nepříznivé meteorologické podmínky pro vzlet vrtulníků, ale také vzhledem k nepříznivé situaci pro přelet frontové linie. V krátké době bylo pro polní chirurgický tým dodáno další sanitní vozidlo s ARO výbavou.

Úkoly související se zdravotnickým zabezpečením začali čeští vojenští lékaři a zdravotní sestry s ostatním personálem plnit ihned po přesunu do chorvatského Kninu, který se uskutečnil 14. března 1994.

Před ukončením mise UNPROFOR bylo Armádě České republiky nabídnuto, aby se polní chirurgický tým přesunul do Bosny a Hercegoviny a zabezpečoval vojska OSN na tomto teritoriu s tím, že by jej bylo možné využít pro připravovanou misi IFOR. Tato varianta nebyla pro AČR ze závažných, především ekonomických důvodů, přijatelná.

Při dalších jednáních se podařilo prosadit prodloužení činnosti chirurgického týmu v misi OSN. Kvalitně prováděná odborná činnost českého polního chirurgického týmu vedla vedení OSN k tomu, že na podzim roku 1995 se celé zařízení přesunulo do chorvatského Záhřebu, kde střídalo polní nemocnici (M.A.S.H.) americké armády.

Personálně se polní chirurgický tým rozšířil na 31 osob a byla doplněna další odsunová technika. Poskytování zdravotnické pomoci se rozšířilo o stomatologickou péči převzetím pojízdného zubního ambulatoria (MOBIDENT). V závěru roku 1995 ukončil činnost náš prapor mírových sil v bývalé Jugoslávii, ze kterého byla přesunuta automobilní technika pro potřeby nyní již polní chirurgické nemocnice. Jednalo se o jeden Liaz s nástavbou zubního ambulatoria MOBIDENT, čtyři osobní automobily Jeep, dvě sanitní vozidla a jedno nákladní vozidlo Tatra.

V březnu 1996 se polní chirurgická nemocnice stěhovala do Východní Slavonie, kde začala působit ve prospěch mírové mise OSN UNTAES. Byla umístěna ve městě Klisa a v této misi byla nejvyšším odborným pracovištěm poskytujícím odbornou zdravotnickou pomoc pro zhruba 7000 příslušníků mise.

Převzetím tohoto úkolu došlo opět ke zvýšení počtu odborného personálu na celkem 40 osob a k navýšení techniky. Kromě vyjmenovaných činností musela nemocnice kompletně zabezpečovat úkoly v systému MEDEVAC (Medical Evacuation - zdravotnická příprava a doprovod odsunovaných osob).

Polní chirurgická nemocnice Armády České republiky plnila úkoly na velmi vysoké profesionální úrovni a takto byla také hodnocena velením mise UNTAES.

Velitelé:

podplukovník MUDr. Miloslav MATOUŠEK

březen 1994 - únor 1995

podplukovník MUDr. Jiří KNĚŽEK

březen 1995 - únor 1996

podplukovník MUDr. Mojmír MRVA

březen 1996 - říjen 1996

major MUDr. Pavel BUDÍNSKÝ

listopad 1996 - březen 1997

plukovník MUDr. Miloslav MATOUŠEK

duben 1997 - březen 1998

ZDROJ: WEB AČR