MISE EUNAVFOR MED

EUROPEAN UNION NAVAL FORCES - MEDITERRANEAN - EUNAVFOR MED

Dne 18. května 2015 rozhodnutím společného zasedání ministrů obranya zahraničních věcí členských států EU bylo schváleno zahájení operace EUNAVFOR MED. Po ukončení plánovacího procesu bylo dne 22. června 2015 rozhodnutím Evropské rady ve složení ministrů zahraničních věcí členských států EU v Lucembursku schváleno zahájení mise EUNAVFOR MED.

European Union Naval Forces - Mediterranean- EUNAVFOR – MED

Operace EUNAVFOR MED

Na základě splnění úkolů první fáze mise a rozhodnutí Politickéhoa bezpečnostního výboru EU ze dne 28. září 2015 přešla mise do fáze 2 (Operace Sophia), v jejímž rámci se kontrolují, odklánějí a zadržují plavidla převaděčů v mezinárodních vodách.

Operace EUNAVFOR MED je součástí komplexní reakce EU na problém migrace z afrického kontinentu do Evropy. Jedná se o vojenskou operaci, která je komplementární k dalším již probíhajícím operacím (např. TRITON, POSEIDON) a iniciativám Evropské unie. Jejím cílem je rozbití operačního modelu převaděčů a obchodníků s lidmi ve Středomoří.

Na mimořádné Evropské radě v dubnu 2015 předseda vlády přislíbil účast ČR na této misi v boji proti nelegální migraci. Dne 19. června 2015 byli vysláni první dva vojáci Armády České republiky, kteří se podíleli na plánování zdravotnické podpory pro příslušníky operace a na analýzách zdravotních rizik a jejich zapracovávání do plánovacích dokumentů operace.

V současné době působí v rámci operace Evropské unie 5 příslušníků 16. skupiny AČR EUNAVFOR MED.

Velitel 16. skupiny:

plukovník gšt. Ing. Václav Švec

Ten převzal plnění operačního úkolu dne 2. února 2023.

Plánovaná doba nasazení: 02/2022 - 08/2023

Dnem 1. 4. 2020 byla rozhodnutím rady EU (COUNCIL DECISION (CFSP) č. 2020/472) spuštěna následnická operace IRINI, která navazuje na operaci SOPHIA. Operace SOPHIA byla na základě rozhodnutí rady EU (COUNCIL DECISION (CFSP) č. 2020/471) ukončena dne 31. 3. 2020. Místem nasazení našich příslušníků zůstává základna CENTOCELLE Air Base EU-OHQ v Římě.

Hlavním cílem operace IRINI je přispívat k uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi prostřednictvím vzdušných, družicových a námořních prostředků CIAT (Countering Illicit Arms Trafficking – Kontrola/opatření proti nezákonnému obchodování s ilegálními zbraněmi) a to nasazením lodí společně s přesunutím prostoru operace do východní části Středozemního moře a navýšením letového úsilí a satelitních snímků.

Další úkoly operace IRINI převzala z úkolů ukončené operace SOPHIA a jedná se především o monitorování, dohled a shromažďování informací o nedovoleném vývozu ropy z Libye, včetně surové ropy a rafinovaných ropných produktů, jež je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2146 z r. 2014 a rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2509 z r. 2020.

Dále operace IRINI napomáhá rozvoji kapacit při výcviku Libyjské pobřežní stráže, námořnictva a podporuje v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2240 z r. 2015 odhalování, sledování a rozbíjení operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi ve Středomoří.

ZDROJ: WEB AČR