MILITARY MUZEUM

ŽIVOTOPIS OTAKAR CALETKA

Otakar Caletka - ppor. velitel tankové čety 

narozen 11.9.1913                                                                                zemřel   5.11.1944

Otakar Caletka se narodil 11. září 1913 ve Vlkoši u Kyjova v rodině stavitele. České národnosti, československého vyznání. Vychodil obecnou školu, dvě třídy měšťanky, tři třídy gymnázia a čtyři ročníky vyšší průmyslové školy, kde i maturoval. Jako externista absolvoval také kurzy architektury na UMPRUM v Praze. Před válkou pracoval jako stavitel a podílel se i na výstavbě čs. opevnění. Nejbližší příbuzní bydleli ve Veselí nad Moravou. Do zahraniční armády se mu podařilo dostat těsně před pádem Francie tzv. Balkánskou cestou přes libanonský Bejrút 4. června 1940 byl prezentován a zařazen k 3. pěšímu pluku. Do Velké Británie dorazil na lodi Neuralia a od srpna 1940 sloužil u 2. pěšího praporu (1.1.1941 zařazen k 1.rotě). Od ledna od března 1941 absolvoval Školu záložních důstojníků s prospěchem "dobrý" (43. mezi 73). Charakter aspiranta přiznán 2.1. 1941, na svobodníka-aspiranta povýšen 10.4.1941, na desátníka-aspiranta 28.10.1941, na četaře-aspiranta 1.4.1942 a na rotného-aspiranta 28.10.1942. Důstojnickou zkoušku složil s velmi dobrým prospěchem 13. května 1943. Během pobytu na britských ostrovech prodělal řadu kurzů: březen-duben 1942 britský kurz pro výcvik instruktorů pěchoty, srpen 1942 kurz úderných skupin, prosinec 1942 kurz dvouliberních protitankových kanonů, leden-únor 1944 výcvik tankových osádek a v dubnu 1944 Gunnery Refresher Course Cromwell. Po vzniku obrněné brigády sloužil u 2.roty 2. tankového praporu (10.9.1943). V únoru 1944 byl svými nadřízenými hodnocen jako: "spolehlivý, ukázněný, snaživý, kamarádský, jako velitel tanku dobrý." Na přelomu srpna a září 1944 odeslán do pole, kam odjížděl jako velitel tankové čety (od 18.8.1944, před tím zástupce velitele čety.) Dne 28. října 1944 jmenován podporučíkem pěchoty v záloze. O týden později 5. listopadu 1944 padl...

V citaci k udělení válečného kříže se uvádí: " Jako velitel tankové čety úspěšně velel své četě při tankovém výpadu dne 5.11.1944. Při stažení tanků do východiště najel na minu. Umožnil osádce ústup, sám však padl."

Pohřben na britském vojenském hřbitově v Adinkerke

V roce 1946 povýšen im. na poručíka s účinností od 7.9.1942 a nadporučíka pěchoty v záloze s účinností od 5.11.1944

ČEST JEHO PAMÁTCE

NEZAPOMENEME ! ! !