MISE NTM - I

Mezinárodní společenství je v Iráku zastoupeno Koalicí mnohonárodních sil (Multi-National Force Iraq, MNF-I) a Výcvikovou misí NATO v Iráku (NATO Training Mission Iraq = NTM-I).

MNF-I působí v Iráku od března 2003, kdy byla zahájena operace Irácká svoboda (Iraqi Freedom).

Na velitelství NATO Training Mission-Iraq byla Česká republika zastoupena čtyřmi vojáky, kteří v Bagdádu působili do konce února 2009. Posledním velitelem kontingentu byl plukovník gšt. Ing. Zbyněk Janečka.

ZDROJ: WEB AČR