MISE NPTC, WARDAK AFG.

AFGHÁNISTÁN, WARDAK (VOJENSKÁ POLICIE, ISAF)

Vojenští policisté z České a Slovenské republiky pomáhali vybudovat silnou Afghánskou národní policii.

Úkol jednotky:

Mentorovat instruktory vyučující na National Police Training Center v afghánské provincii Wardak, dohlížet nad organizací a přípravou výcviku na této Policejní akademii a v neposlední řadě soustavně pomáhat připravovat velitelské prvky NPTC.

(Mentorování spočívá zpravidla v předávání zkušeností a poznatků afghánským protějškům a hlavně snaha o jejich plné osamostatnění).

Zařazení jednotky:

Čtvrtá výcviková jednotka VP byla zařazena do sestavy mezinárodního týmu mentorů kde vedoucím státem byla Francie, dalšími státy přispívajícími do sestavy byly Portugalsko a Rumunsko.

Místo působení jednotky VP:

NPTC, provincie Wardak, přibližně 10 km od vesnice Durani.

Složení jednotky:

Celkový počet 12 příslušníků bylo z Velitelství VP Tábor, Velitelství VP Stará Boleslav, Velitelství ochranné služby VP Praha, Hlavního velitelství VP Praha a z ÚVP Prešov (SR).

Předpokládaná doba nasazení jednotky:

Říjen 2012 - duben 2013.

Výcvik jednotky:

Jednotka prošla intenzivní devítitýdenní přípravou zahrnující taktickou přípravu, střeleckou přípravu, mezinárodní právo, mandát jednotky a pravidla nasazení, zdravotní přípravu, spojovací přípravu, COIN, CIED, psychologickou přípravu a intenzivní jazykovou přípravu. Speciální část přípravy byla zaměřena na přežití v tísni úroveň B S.E.R.E., výcvik řidičů na bojových vozidlech IVECO a výcvik střelců operátorů na zbraňový systém Protector na vozidlech IVECO.

ZDROJ: WEB AČR