MISE AFOR

AFOR - 6. POLNÍ NEMOCNICE, 1999, ALBÁNIE, TURECKO, 100 PŘÍSLUŠNÍKŮ

V rámci této humanitární části mise zaměřené na pomoc kosovským uprchlíkům se v Albánii rozmístily jednotky AFOR. Akce se účastnilo celkem 16 členských států Aliance včetně České republiky.

A F O R

Operace NATO "Allied Harbour" (Spojenecký přístav)

Mandát OSN byl schválen na dobu od dubna 1999 do září téhož roku

AFOR6.polní nemocnice

6. polní nemocnice – 89 osob, velitel podplukovník MUDr. Jindřich SITTA. Nemocnice byla na základě dvoustranného ujednání posílena týmem zdravotníků z litevské armády v počtu 10 osob.

Úkol 6. polní nemocnice spočíval v poskytování zdravotnické péče nejen uprchlíkům, ale také příslušníkům operace AFOR. Nemocnice zabezpečovala 24hodinovou pohotovost a odbornou lékařskou pomoc dle standardu NATO, tzv. "Role 2", v rozsahu specializované lékařské péče v oborech traumatologie, ORL, RDG, stomatologie, kardiologie a psychiatrie. Měla celkem 5 chirurgických týmů.

Zpočátku se polní nemocnice nacházela v Kavaje (asi 30 km jihovýchodně od hlavního města Tirany) a patřila k jednomu ze 17 zdravotnických zařízení, které v operaci působily. V rámci humanitární pomoci byla schopna provádět i hygienickou očistu osob, distribuci léčiv a zdravotnického materiálu. Ve třech uprchlických táborech pomáhala rovněž realizovat hygienicko-epidemiologická opatření. Příslušníci mobilních týmů tvořených zdravotníky se podíleli na zabezpečování transportu uprchlíků ze severu Albánie do nově vybudovaných táborů na jihu země.

Nemocnice ukončila svou činnost v Albánii 27. září 1999.

Civilní ochrana

Kromě 6. polní nemocnice AČR se na řešení humanitární krize v Albánii a při likvidaci následků zemětřesení v Turecku podílely i síly a prostředky Civilní ochrany České republiky.

Ve dnech 10. – 29. května 1999 byl ve vojenském prostoru nedaleko albánské vesnice Rushkul postaven silami CO ČR v počtu 29 osob uprchlický tábor pro 1 000 osob. Po dokončení byl tábor i s úplným materiálním vybavením předán zástupci vysokého představitele OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro oblast Durres. Z rozhodnutí vlády České republiky byl tábor poté, co humanitární krize skončila, věnován Albánii.

Zemětřesení v Turecku

Dne 17. srpna 1999 postihlo severozápadní část Turecka ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy stupnice, s vysokými počty obětí na životech a raněných. Počet osob zbavených přístřeší se blížil číslu 1 000 000. Panoval kritický nedostatek míst v nemocnicích, pitné vody, hrozilo nebezpečí vzniku epidemií. Za této situace vyjely dne 23. srpna 1999 z Kavaje do postiženého tureckého měst Gölcük mobilní týmy 6. polní nemocnice. Po souhlasu Parlamentu České republiky byla do postižené oblasti vzápětí přemístěna i hlavní část polní nemocnice a působila zde až do stabilizace situace a převzetí úkolů místními silami.

Zdravotnický personál (15 lékařů, 13 sester, 7 řidičů – sběračů raněných, celkem 35 osob) poskytoval spolu s ostatními pracovníky (30 osob) místnímu obyvatelstvu odbornou lékařskou pomoc, zároveň příslušníci nemocnice zabezpečovali zdravotnickou a logistickou podporu táborům dočasného ubytování.

V rámci své aktivity spolupracovaly naše týmy s italskou nemocnicí a italskou zdravotnickou službou. Za dobu působení v Turecku byl v české polní nemocnici ošetřen 8 251 pacient (v průměru 97 osob denně).

Příslušníci 6. polní nemocnice ukončili svou činnost v Turecku 31. října 1999. V průběhu mise na území Albánie a Turecka ošetřili čeští zdravotníci celkem 13 000 pacientů.

ZDROJ: WEB AČR