MISE SINAJ MFO

SINAJ (MFO - MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS)

Organizace Multinational Force nad Observers (MFO) se sídlem v Římě vznikla na základě mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem v srpnu 1981, kdy stát Izrael vrátil území Sinaje Egyptu. Hlavním cílem organizace, a její mise na Sinaji (od dubna 1982), je dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody.

Egypt Sinaj (MFO - Multinational Force and Observers)

Ve strukturách velitelství MFO na Sinaji působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády České republiky.

Od 4. listopadu 2013 pak v misi slouží i jednotky leteckého kontingentu – letecký a pozemní personál AČR – s letounem CASA C-295M o počtu 15 osob.

Celkový autorizovaný počet vojenského personálu je 18 osob.

Velitel 14. úkolového uskupení AČR MFO Sinaj:

pplk. Ing. Luděk Čičmanec

Zahájení plnění operačního úkolu od 22. 8. 2022

Sinaj (MFO - Multinational Force and Observers)Mise MFO Sinaj využívá v oblasti Sinaje dvou základen – jižní základnu v Šarm aš-Šajchu, kde je lokalizované velitelství mise, a částečně severní základnu na Sinaji v El Gorah.

V současné době působí v operaci MFO Sinaj příslušníci ozbrojených sil 13 zemí. Mezi hlavní úkoly MFO patří provoz kontrolních a propouštěcích míst (tzv. checkpointů), hlídková a pozorovatelská činnost podél hranic Egypta a Izraele a na území Sinaje a zajištění volné plavby přes Tiranskou úžinu.

22. letecká jednotka:

Počet osob: 15

Letoun: CASA C-295M

Cyklus rotace: 4 měsíce

Úkol letecké jednotky:

• Monitorovat situaci v prostoru operace společně s mezinárodními pozorovateli na palubě letounu, zajišťovat přepravu osob a materiálu ve prospěch mise MFO.

ZDROJ: WEB AČR