MISE ESSENTIAL HARVEST (TFH)

ESSENTIAL HARVEST (TFH) - MÍROVÁ OPERACE, 2001, MAKEDONIE, 120 PŘÍSLUŠNÍKŮ

V této operaci, která se uskutečnila v období od 17. srpna do 10. října 2001 na území Makedonie, byla Armáda České republiky zastoupena 43. výsadkovou rotou. Ta působila v sestavě 16. vzdušně výsadkové brigády společně s kontingenty Velké Británie, Itálie, Řecka, Francie, Kanady, Španělska, Turecka, Nizozemska, Německa a Belgie.

ESSENTIAL HARVEST (Hlavní sklizeň)

Vyslání naší roty se uskutečnilo na základě usnesení vlády České republiky č. 639 z 20. června 2001. Jejím úkolem bylo zabezpečit ochranu velitelství mnohonárodní brigády a vytvořit vzdušně výsadkovou zálohu velitele mnohonárodní brigády. Naše výsadková rota v síle 120 osob byla organizačně začleněna do štábu mnohonárodní brigády a byla přímo podřízena náčelníkovi štábu.

Velitelem jednotky byl kapitán Ing. Oldřich Nápravník.

Rota byla vytvořena na bázi 3. výsadkové roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu posílené o družstvo odstřelovačů, četu logistiky, odminovací družstvo a rotní obvaziště. Dva důstojníci pracovali ve štábu na velitelství mise.

Úkolem výsadkové roty v operaci byla ostraha a obrana velitelství brigády, retranslačních stanic, doprovod zásobovacích konvojů a aktivní patrolování v prostoru velitelství mnohonárodní brigády.

Za dobu působení českých vojáků v Makedonii byl hlavní cíl operace splněn. Původně stanovený limit na odebrání a zlikvidování 3300 kusů zbraní od albánských povstalců byl překročen. Vojáci mnohonárodní brigády jich za dobu mise shromáždili 3875 kusů.

Česká jednotka byla považována nejen ze strany aliančních vojenských představitelů, ale i makedonských masmédií, za elitní. Účast v operaci prověřila schopnosti Armády České republiky zabezpečit vyslání stanoveného kontingentu v reakci na požadavek NATO pod vysokým operačním tempem plnění úkolů.

ZDROJ: WEB AČR