MISE AIR POLICING 2012, LITVA

Česká republika vyslala do Litvy letouny JAS-39 Gripen s personálem k ochraně vzdušného prostoru nad územím a teritoriálními vodami tří pobaltských států - Litvy, Lotyšska a Estonska.

Baltic Air Policing 2012

2. kontingent AČR – Baltic Air Policing 2012, Litva

Mandát:

Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2012 (včetně působení AČR v Pobaltí) předložila Vláda ČR svým usnesením ze dne 6. října 2010 č. 722 oběma komorám Parlamentu ČR. Tento vládní návrh byl následně schválen usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 120 ze dne 3. listopadu 2010 a usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 570 ze dne 27. října 2010. Na základě tohoto mandátu vyslal Česká republika do Litvy 64 vojáků, přičemž většina z nich byla z 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

Prostor odpovědnosti kontingentu:

Operační prostor kontingentu stanovil velitel ACO (Allied Command Operations - Spojenecké velitelství pro operace [SACEUR - Supreme Allied Commander Europe - Vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil v Evropě]) a byl tvořen vzdušným prostorem nad územím a teritoriálními vodami Estonska, Litvy a Lotyšska.

Příslušníci kontingentu Baltic Air Policing 2012 působili z letecké základny Šiauliai v Litvě. Tato letecká základna je hlavním operačním letištěm litevských vzdušných sil.

Převzetí operačního úkolu od polského kontingentu (Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej) se uskutečnilo v sobotu 1. září 2012. Operační úkol od kontingentu AČR následně převzali 4. ledna 2013 příslušníci kontingentu dánských vzdušných sil (Royal Danish Air Force).

Hlavní operační úkol kontingentu:

Hlavním operačním úkolem kontingentu bylo zabezpečení střežení vzdušného prostoru pobaltských států - Litvy, Lotyšska a Estonska – čtyřmi letouny JAS-39 Gripen jako součást systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System - Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO) v období od září 2012 do začátku ledna 2013 ze základny Šiauliai (Litva).

Dalšími úkoly bylo zabezpečení výcviku příslušníků Střediska řízení a uvědomování (CRC – Controlling and Reporting Centre) v Karmelavě (Litva) a účast na případných cvičeních vzdušných sil Aliance v regionu (např. BRTE XIII – Baltic Region Training Event).

Velitel kontingentu:

plukovník gšt. Ing. Petr Lanči

velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi

21. základna taktického letectva, Čáslav

Složení kontingentu:

Kontingent byl tvořen 64 příslušníky ze čtyř vojenských útvarů – 21. základny taktického letectva Čáslav, Velitelství Vojenské policie Olomouc, spádového vojenského zdravotnického zařízení Vyškov a sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO Praha. Jádro kontingentu bylo složeno z příslušníků létajícího a pozemního personálu 211. taktické letky.

Rotace většiny příslušníků kontingentu (46 osob) se uskutečnila na přelomu října a listopadu 2012. Zatímco v první rotaci bylo zařazeno pět žen, ve druhé rotaci působilo šest žen.

ZDROJ: WEB AČR