MISE ÚKOLOVÉ USKUPENÍ RS

ÚKOLOVÉ USKUPENÍ AČR RSM V MISI RESOLUTE SUPPORT MISSION

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k nárůstu požadovaných schopností komplexního zabezpečení u nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support Mission. Dle schváleného mandátu Vládou ČR a Parlamentem ČR lze aktuálně v sestavě tohoto uskupení vyslat do mise RS na dobu dvou let (2021 – 2022) do 205 vojáků.

Úkolové uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

Úkolové uskupení AČR v misi Resolute Support Mission (RSM) slouží k zabezpečení národního velení, k přímé logistické a administrativní podpoře nasazených sil a prostředků AČR na území Afghánistánu. Úkolové uskupení AČR organizačně zastřešuje a podporuje všechny nasazené jednotky a specialisty AČR při plnění operačního úkolu. Velitel úkolového uskupení zároveň vykonává funkci staršího národního představitele AČR v Afghánistánu.

Úkolové uskupení AČR RSM Resolute Support Mission

Organizační struktury ÚU AČR RSM Resolute Support Mission patří:

velitelství ÚU AČR RSM

polní chirurgický tým

zastoupení na velitelstvích Resolute Support Mission HQ

Velitel ÚU AČR RSM disponuje rovněž pravomocí při pořizování majetku a služeb v místě nasazení ke splnění operačního úkolu všech jednotek, což vede k větší flexibilitě a úspoře vynakládaných finančních prostředků.

Hlavní činnost ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v misi Resolute Support Mission v Afghánistánu včetně jednotky VP KAMBA.

Jednotky ÚU AČR RSM

Velitelství:

Velitelství Úkolového uskupení Armády České republiky je dislokováno na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport - Mezinárodní letiště Hamida Karzáího v Kábulu), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch jednotek nasazených na území celého Afghánistánu.

Jednotka je koncipována k plnohodnotné podpoře všech jednotek a součástí AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory (1. a 2. úrovně) a koordinace zdravotnického zabezpečení.

Pod uvedenou podporu spadá hlavně akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, opravy a revize materiálu v místě nasazení, skladování materiálu.

Součástí poskytované podpory jsou i finanční a právní služba, komplexní komunikační a informační podpora.

Polní chirurgický tým

Úkolem polního chirurgického týmu (PCHT) je zabezpečit plnění úkolů ve prospěch mnohonárodního zdravotnického zařízení NATO ROLE 2E na základně HKIA-NORTH v Kábulu s důrazem na realizaci úkonů odborné činnosti v oboru resuscitativní chirurgie, anesteziologie a pooperační péče a zdravotnického odsunu v prostoru základny dle požadavků velitele zdravotnického zařízení. Dále se jednotka podílí na zdravotnickém zabezpečení jednotek AČR nasazených na území Afghánistánu.

Zastoupení na velitelstvích Resolute Support v Kábulu a Bagrámu:

Jednotliví příslušníci jsou zařazeni na různé funkce v mezinárodních štábech na jednotlivých stupních velitelství RSM.

Příslušníci vykonávají odborné funkce na jednotlivých velitelstvích (např. pozice specialistů v operační, ženijní, logistické a zdravotnické oblasti).

Jednotka Vojenské policie KAMBA

Úkolem jednotky VP KAMBA je ochrana a obrana objektu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu (ZÚ ČR), dále pak osobní ochrana členů diplomatické mise při jejich výjezdech mimo ZÚ ČR. Jednotka působí mimo sestavu RSM, z hlediska národní podpory je zabezpečena cestou ÚU AČR RSM.

ZDROJ: WEB AČR