MISE UNGCI

UNGCI (UNITED NATIONS GUARDS CONTINGENT IN IRAQ), ŘÍJEN 1991 - LISTOPAD 2003, 320 PŘÍSLUŠNÍKŮ

Mise byla zahájena na základě rezolucí OSN č. 706/1991 a 712/1991 na podporu mezinárodní humanitární pomoci obyvatelstvu Iráku v době, kdy byl osvobozen Kuvajt a na režim Saddáma Husajna bylo uvaleno obchodní embargo.

V květnu 1991 byla schválena Dohoda o ustanovení United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI). Krátce po jejím schválení vládou Iráku, začali do Iráku přijíždět první "Guards", kteří se začali podílet na bezpečnostních aspektech zainteresovaných organizací.

V průběhu letních měsíců roku 1991 měla mise UNGCI 500 osob, které byly delegovány z U.N. H.Q. NEW YORK, U.N. GENEVA, U.N. VIENNA, U.N. KENYA a národních kontingentů čítajících cca padesát osob z těchto států: Ghana, Rakousko, Thajsko, Dánsko, Československo, Polsko, Fidži, Řecko, Nepál a Filipíny. Mezinárodní vojenské a policejní síly zajišťovaly ve třech severních provinciích Iráku bezpečnost civilním složkám programu, které rozdělovaly potraviny, zdravotnické potřeby a další humanitární pomoc lidu Iráku.

Po krátkém proškolení v Bagdádu byli guards přesunuti do Dohuku (severní část Iráku), odkud byli rozděleni do sektorů a podsektorů převážně v Kurdistánu (Dohuk, Erbil, Suleymania) a na jihu země, v okolí města Basra.

První padesátičlenná skupina československých vojáků se skládala z vojáků z povolání a asi 17 vojáků v další činné službě, dorazila ve dvou vlnách do Iráku letecky přes Ženevu v prvních dnech měsíce července 1991.

Mise pokračovala od roku 1996 v rámci programu OSN "Oil for Food" (Ropa za potraviny). Česká republika vysílala do této mise desetičlenné kontingenty.

Mise UNGCI byla ukončena v roce 2003 a účastnilo se jí více než 300 českých a slovenských vojáků.

ZDROJ: WEB AČR