MISE EFP LITVA

Jednotky Armády České republiky působí v Pobaltí v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence). Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.

Litva

Úkolové uskupení chemické ochrany, Litva

V polovině ledna 2023 převzalo operační úkol 1. úkolové uskupení chemické ochrany. Jádro tvoří příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče v Liberci. Multifunkční četa chemické ochrany bude plnit odborné úkoly radiačního a chemického průzkumu, dekontaminace osob, raněných, techniky, prostoru a materiálu. Poprvé budou nasazena nová vozidla radiačního a chemického průzkumu na podvozku IVECO.

V červenci 2018 vyslala ČR do eFP Litva 1. rotní úkolové uskupení složené z mechanizované roty s obrněnými vozidly Pandur posílené ženijní četou, logistickou jednotkou a zdravotnickým prvkem v celkovém počtu do 230 osob. Po šesti měsících je vystřídalo na dalšího půl roku 2. úkolové uskupení. Jádro obou jednotek tvořili vojáci 41. mechanizovaného praporu. Po plánovaném ročním nasazení se v červenci 2019 vrátilo rotní úkolové uskupení zpět do ČR. Zapojení AČR v eFP Litva kontinuálně pokračovalo vysláním čtyř úkolových uskupení elektronického boje v letech 2019-2021. Od července 2021 působila dvě úkolová uskupení pozemní protivzdušné obrany, které po roce vystřídalo na základně v Rukle 3. úkolové uskupení.

Od července 2021 do ledna 2023 působila v Litvě tři úkolová uskupení pozemní protivzdušné obrany tzv. GBAD. Jádro jednotky tvořili vojáci 25. protiletadlového pluku Tobruckého ze Strakonic. Úkolové uskupení čítalo celkem do 140 osob. Hlavní bojovou sílu tvořila protiletadlová raketová baterie, jež byla vyzbrojena protiletadlovými raketovými komplety RBS-70.

ZDROJ: WEB AČR