MISE ISAF MAT LOGAR

LÓGAR (1. MAT ISAF)

Jednotka ukončila činnost a v říjnu 2013 se vrátila do České republiky.

1. jednotka AČR MAT Lógar (Military Advisory Team - Vojenský poradní tým) bvl nový typ jednotky, který působil na základně Shank v afghánské provincii Lógar v rámci mise NATO ISAF.

Navazovala na práci jednotek OMLT, které na území Afghánistánu působily několik let. Hlavním úkolem MATu bylo:

Provádět poradenskou činnost ve prospěch přiděleného kandaku (praporu) Afghánské národní armády (ANA).

Zlepšovat schopnosti přiděleného kandaku ANA, které zabezpečí jeho profesionální růst, a to zejména ve štábní činnosti.

Předsunutý tým jednotky se přesunul na území Afghánistánu počátkem února 2013, aby připravil podmínky a převzal od PRT potřebný materiál a techniku nutnou pro plnění stanovených úkolů. Jádro uskupení se přesunulo na místo určení počátkem března 2013. Základ jednotky byl tvořen z vojáků 44. lehkého motorizovaného praporu brigádního generála Josefa Ereta z Jindřichova Hradce. Některé speciální odbornosti doplnili příslušníci velitelství 4. brigády rychlého nasazení z Žatce, 41. mechanizovaného praporu z Žatce, 532. praporu elektronického boje z Opavy, 225. praporu bojového zabezpečení z Náměšti nad Oslavou, 131. dělostřeleckého oddílu ze Jince a Ústřední vojenské nemocnice z Prahy.

Operační úkol jednotka převzala 20. března 2013.

Úkolem 1. MAT jednotky byla činnost ve prospěch 1. kandaku ANA v lokalitě jeho působení v provincii Lógar.

Velitel 1. MAT:

major Ing. Přemysl Tuček

Doba nasazení: březen 2013 - září 2013.

Celkový počet vojáků: 64

Základními prvky 1. jednotky MAT Lógar byly štáb, lehká kombinovaná rota složená z pěší čety, čety zbraní, prvku palebné podpory a obvaziště, dále prvek ISR a rotní poradní tým.

ZDROJ: WEB AČR