MISE ISAF URUZGÁN

MISE ISAF - ČESKÝ KONTINGENT V PROVINCII URUZGÁN

Návrh na působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích (včetně působení AČR v Uruzgánu) byl schválen usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 552 ze dne 5. prosince 2007 a usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 245 ze dne 5. prosince 2007. Působení v zahraničních operacích schválila vláda ČR do začátku března 2009.

2. kontingent AČR mise ISAF - Uruzgán

Počet vojáků AČR: 63 Mise NATO v Afghánistánu

Velitel kontingentu:

kapitán Jiří Líbal

Česká republika vyslala do afghánské provincie Uruzgán v rámci Regionálního velitelství-jih (Regional Command-South, RC-S mise ISAF, pod nizozemské velení TF URUZGAN) kontingent 63 příslušníků AČR, na bázi 4. brigády rychlého nasazení).

Jádro kontingentu je tvořeno příslušníky minometných baterií 41. mechanizovaného praporu Žatec a 42. mechanizovaného praporu Tábor.

Ti navazují na práci 1. kontingentu, který tvořili především vojáci z Liberce.

Prostor odpovědnosti kontingentu:

Naši vojáci působí na nizozemské základně Camp Hadrian, společně s 200 vojáky nizozemské armády a vojáky francouzské horské pěchoty.

Základna FOB Hadrian, Deh Rawod, provincie Uruzgán je dislokována cca 400 km jihozápadně od Kábulu a asi 200 km severně od Kandaháru a je umístněna poblíž města Deh Rawod.

Převzetí operačního úkolu se uskutečnilo 16. ledna 2009 a termín předání operačního úkolu je plánován na 20. března 2009, kdy by prostor měla převzít Slovenská republika.

Hlavní operační úkoly kontingentu:

Hlavním úkolem v Uruzgánu je ochrana a obrana obvodu nizozemské základny a zajištění vstupu na základnu.

Dalším důležitým úkolem, který je zabezpečován strážní jednotkou, je zajištění prostoru pro přistání vrtulníků ve vnějším ochranném obvodu. Tento úkol kromě mnoha jiných plní hotovostní směna (stand by), která zaujme stanovená místa a monitoruje, popřípadě brání určený prostor. Jednotka je pro tento úkol vybavena dvěma vozidly s lafetovanými kulomety a ručními zbraněmi a dalšími prostředky (dýmovnice apod.).

Velitel strážní jednotky je také zodpovědný za koordinaci činnosti při ochraně základny společně s příslušníky Afghan Security Guard (ASG), jejíž předsunuté základny se nacházejí do 10 km od základny, což vyžaduje návštěvy těchto základen. Tyto návštěvy plní funkci kontrolní, koordinační a je při nich také realizován dovoz potřebného materiálu pro příslušníky ASG.

Důvodem odjezdu táborských vojáků do zahraniční mise v Uruzgánu je solidarita České republiky se spojenci. Nizozemsko ohlásilo v druhé polovině roku 2007 nedostatek vojáků pro ochranu základen PRT (provinční rekonstrukční týmy) v Uruzgánu a oficiálně požádalo o pomoc své spojence.

ČR tuto žádost, společně se SR a Austrálií, vyslyšela a přislíbila pomoc. PRT přispívají k podpoře ústřední vlády v provinciích, pomáhají při rekonstrukci země a při poskytování humanitární a rozvojové pomoci.

ZDROJ: WEB AČR