MISE ISAF PRT LOGAR

V afghánské provincii Lógar zahájil činnost provinční rekonstrukční tým České republiky dne 19. března 2008 a od 17. září 2009 v ní pokračuje již 4. kontingent AČR a civilní experti.

Vláda České republiky se rozhodla zřídit a vést samostatný provinční rekonstrukční tým v afghánské provincii Lógar. Důvodem tohoto rozhodnutí je posílit účast České republiky na rekonstrukci Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability a bezpečnosti země. PRT Lógar se skládá z vojenské a civilní části.

Vedením vlastního PRT v provincii Lógar Česká republika zefektivnila nasazení sil a prostředků v Afghánistánu a významnou měrou posílila civilní složku pomoci zaměřenou na realizaci rekonstrukčních projektů.

Propojení vojenských a civilních aktivit je nezbytným předpokladem úspěchu snah o stabilizaci jakékoli země, která se nachází v postkonfliktní fázi.

Složení provinčního rekonstrukčního týmu

Provinční rekonstrukční tým tvoří 4. kontingent AČR a civilní část. PRT je umístěn i s technikou na americké základně Shank.

Jádro 4. kontingentu AČR tvoří vojáci ze 42. mechanizového praporu z Tábora a 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi (oba prapory jsou součástí 4. brigády rychlého nasazení), které doplňují specialisté z dalších více než třiceti útvarů a zařízení AČR. Kontingent se skládá z velitelství, štábu, do nějž patří také jednotka civilně vojenské spolupráce (CIMIC), prvky logistiky a zdravotnického zabezpečení, i příslušníci Vojenské policie. Podstatnou část kontingentu však tvoří příslušníci roty ochrany a roty podpory, včetně týmu pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD). Hlavní část úkolového uskupení přiletěla do Afghánistánu 5. září 2009. Velitel převzal operační úkol ve čtvrtek 17. září 2009. Doba nasazení je plánována na šest měsíců.

ZDROJ: WEB AČR