MILITARY MUZEUM

STATICKÉ EXPOZICE - HISTORIE

UPOZORNĚNÍ:

ŠKOLNÍ VÝPRAVY A VÍCEČETNÉ NÁVŠTĚVY JE MOŽNO DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ NA TELEFONU:

608 025 233 p. NĚNIČKA


MILITARY MUZEUM ZDE:

Vlkoš 121, 696 41 Vlkoš

MILITARY MUZEUM

věnováno nejslavnějšímu rodáku obce Vlkoš ( u Kyjova ) tím je

Armádní generál, ministr národní obrany exilové vlády v Londýně Sergěj Jan Ingr.

Další osobností, která má svoji expozici v Military muzeu je MUDr. Karel Antonín Macháček. Za II. Světové války sloužil jako lékař u R.A.F. a je spoluzakladatelem MEZINÁRODNÍHO DNE STUDENSTVA ( 17.listopadu )

V roce 2009 a za podpory p. Vítka se podařilo rozšířit Military muzeum o novou expozici, a to MUDR. Zdeňka Vítka, který jakožto další rodák obce sloužil za II. Světové války u R.A.F. jako lékař.

V roce 2013 vznikla expozice Václava Ingra (bratr generála Ingra) , který za 1.Republiky byl kapitánem jezdectva ge. štábu, jeho životní pouť byla ukončena v KT Osvětim.

Od roku 2014, kdy proběhla celková rekonstrukce budovy muzea se expozice rozšířila o prezentace AČR v misích.

V roce 2022 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce horní části muzea. Byla instalována audiovizuální technika i speciální osvětlení.

Slavnostně Military muzeum otevřena ministryně obrany Jana Černochová za účasti cca 50 válečných veteránů a čelních představitelů obce Vlkoš.


DALŠÍ EXPOZICE:

Otakar Caletka (velitel tanku obrněné brigády v UK)

I. Světová válka

1.Republika

Protektorát BaM

Čechoslováci v II. Světové válce ( Tobruk, RAF )

II. Světová válka artefakty Německo, USA, SSSR

Operace Anthropoid

Československá lidová armáda

AČR v misích

- Balkán 

- Irák 

- Mali 

- Afghánistán

- Litva

- Lotyšsko 

- Pozorovatelské mise OSN


AČR POMOC OBČANŮM

- Covid 19

- Tornádo na Moravě


Expozice VÚ

- 42. Mpr. "Svatováclavský" Tábor

- 43. Vpr. Chrudim

- 601. SKSS Prostějov

- SOG Útvar speciálních operací Vojenské policie

- Kaplani AČR

- 103. centrum Cimic/Psyops

- Aktivní zálohy AČR


Lvíček Míra (edukativní expozice)                      

chování v krizových situacích + evakuační zavazadla


Dále se věnujeme: mapováním konfliktů II. Světové války a Holocaust, mapováním osudů veteránů a obyvatel za II. Světové války v okolí, shromažďováním dobových artefaktů z obou světových válek, přednášková a osvětové činnost, branné dny, pietní akty atd...

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MILITARY MUZEA

15. ČERVNA 2008 L.P.