MISE ISAF POLNÍ NEMOCNICE

ISAF - MÍROVÁ OPERACE (NEMOCNICE), OD 24/4 2002 DO 28/1 2003, AFGHÁNISTÁN, 269 PŘÍSLUŠNÍKŮ

Účast v misi ISAF (International Security Assistance Forces) v Afghánistánu přijala Česká republika vysláním v květnu 2002 vojenského kontingentu, skládajícího se z 6. polní nemocnice, čety ochrany a skupiny Vojenské policie. Mírové operace FINGAL se účastnilo 269 příslušníků Armády České republiky. Od 28/1/2003 - polní chirurgický tým - 11 příslušníků.

I S A F

6. polní nemocnice

6. polní nemocnice

Velitelem byl plukovník MUDr. Jindřich Sitta. Jednotka byla v přímé podřízenosti velitele Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF).

Kontingent se přesunul do prostoru nasazení ve třech etapách. V první odletělo 5 členů chirurgického týmu k 34. polní nemocnici Velké Británie do města Bagram, v další etapě byla vyslána skupina logistického zabezpečení v počtu 35 osob do města Kábul s technikou a materiálem a v poslední etapě byl proveden přesun hlavních sil v počtu 110 osob. Přesun materiálu a hlavní skupiny se uskutečnil velkokapacitními letouny An-124 RUSLAN.

Úkolem kontingentu bylo především zdravotnické zabezpečení pro příslušníky mezinárodních sil ISAF a poskytování humanitární pomoci pro obyvatele Afghánistánu.

Zdravotní péče místnímu obyvatelstvu byla realizována výjezdy mobilních týmů a činností dočasné ambulance, činností nemocničního jádra základny, výběrem a léčbou pacientů z jiných nemocničních zařízení a spoluprací s nemocničními zařízeními v Kábulu.

11. polní nemocnice

V polovině října 2002 vystřídali příslušníky 6. polní nemocnice Armády České republiky zdravotníci 11. polní nemocnice AČR s velitelem podplukovníkem MUDr. Markem Obrtelem.

11. polní nemocnice

11. polní nemocnice byla začleněna do přímé podřízenosti velitele ISAF. Kontingent AČR působil v operaci FINGAL na základě usnesení vlády č. 866 a schválení oběma komorami Parlamentu ČR do konce ledna 2003.

V místě nasazení plnila v roce 2003 úkoly likvidační skupina 11. polní nemocnice v počtu 50 osob, která měla za úkol především likvidaci a úklid prostoru základny, přípravu výzbroje, techniky, materiálu a přístrojového vybavení na cestu zpět do České republiky. Přesun polní nemocnice do ČR skončil dne 13. února 2003.

Po návratu 11. polní nemocnice pokračoval v plnění úkolů v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních a podpůrných sil pouze polní chirurgický tým v počtu 11 osob. Tento tým působil v sestavě německé polní nemocnice v období od 1. února do 24. dubna 2003, kdy bylo zcela ukončeno působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci mise.

ZDROJ: WEB AČR