MISE KFOR

KFOR - MÍROVÁ OPERACE, 1999 - 2/2002, KOSOVO, 980 PŘÍSLUŠNÍKŮ

12. července 1999 zahájily mnohonárodní síly KFOR (Kosovo Force) pod vedením Severoatlantické aliance operaci na území Kosova. Jejich hlavním úkolem bylo v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 podporovat misi OSN v Kosovu (UNMIK) a přispívat k vytváření a udržování bezpečného prostředí, které umožní pokračování mírového procesu a demokratického vývoje země bez potřeby budoucí přítomnosti nadnárodních vojenských jednotek.

K F O R

Operace NATO "Joint Guardian" (Společný strážce), Kosovo

Česká republika byla do této operace zapojena průzkumnou rotou a dopravním letounem An-26. Kontingent Armády České republiky byl tvořen velitelstvím, sekcí součinnosti se štáby KFOR, 6. průzkumnou rotou a leteckou jednotkou.

Celkem v misi KFOR v roce 1999 působilo 140 příslušníků Armády České republiky. Průzkumná jednotka v počtu 126 osob zahájila působení v sestavě sil KFOR formálním předáním operačního řízení jednotky veliteli sil KFOR dne 12. července 1999.

V listopadu 1999 byl kontingent navýšen o 56 osob. To představovalo posílení bojových prvků roty o mechanizovanou četu a strážní družstvo, ustanovení operačního štábu roty, vytvoření skupiny pro civilně-vojenskou spolupráci (CIMIC) a skupiny Vojenské policie.

Na konci roku 1999 bylo v operaci nasazeno celkem 196 osob. V lednu roku 2000 byla dokončena rotace příslušníků 6. průzkumné roty, která byla vystřídána rotou 4. průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení.

Průzkumná rota působila v prostoru mnohonárodní brigády STŘED, základna se nacházela v obci Gornij Sibovac, kde plnila úkoly v podřízenosti britského bojového uskupení s velitelstvím v Podujevu na území severozápadní části provincie Kosovo.

Mezi hlavní úkoly roty patřilo střežení kosovsko-srbské administrativní hranice, dlouhé 42 km, monitorování veškeré činnosti na tomto svěřeném úseku a v příhraniční oblasti, evidování a zajištění bezpečného návratu uprchlíků a vytvoření podmínek pro obnovu mírového soužití kosovských Srbů a Albánců v prostoru působení roty. Rota nepřetržitě zabezpečovala střežení a ochranu odloučených oblastí obývaných srbskou menšinou.

Tým CIMIC se společně s nadací Člověk v tísni podílel na rekonstrukci školy v obci Hrlica. Tento projekt byl dokončen v závěru roku 1999. Tým také spolupracoval s Moravsko-slezskými dřevařskými závody Uničov na projektu montáže 10 buněk pro obyvatele v okolí obce Orlane, jež se nacházel v prostoru odpovědnosti českého kontingentu.

Ve prospěch sil KFOR a velitelství jižního křídla NATO (AFSOUTH) v Neapoli plnila úkoly také letecká transportní skupina (16 osob) s letounem An-26. Skupina byla dislokována v chorvatském Splitu a přepravní povinnosti plnila na kombinovaných trasách do Prištiny, Skopje, Tirany, Sarajeva a Neapole s průměrným náletem do 70 hodin měsíčně.

V květnu 2001 bylo rozhodnuto o dalším rozšíření účasti českých vojáků na 400 osob.

Od 19. února 2002 plnil úkoly operace KFOR společný česko-slovenský kontingent v síle mechanizovaného praporu (500 osob). Pokračování zde.

Velitelé v operaci Joint Guardian:

podplukovník Ing. Karel KLINOVSKÝ

velitel 6. průzkumné roty

červen 1999 - leden 2000

podplukovník Ing. Vladimír PODLIPNÝ

velitel 4. průzkumné roty

leden 2000 - červenec 2000

major Ing. Zdeněk PITNER

velitel 2. průzkumné roty

července 2000 - leden 2001

major Ing. Vlastimil ROZUMEK

velitel 7. průzkumné roty

leden 2001 - červenec 2001

major Ing. Petr SMOLA

velitel 11. průzkumné roty

červenec 2001 - leden 2002

ZDROJ: WEB AČR