MISE CONCORDIA EUFOR

CONCORDIA - OPERACE EU, OD 4/2003 DO 12/2003, MAKEDONIE, 2 PŘÍSLUŠNÍCI

Dnem 1. dubna 2003 převzala Evropská unie odpovědnost za nadnárodní vojenskou mírovou operaci na území bývalé Jugoslávské republiky Makedonie (FYROM). Vystřídala Severoatlantickou alianci, která udržovala mír v Makedonii od léta roku 2001 (AČR - účast v misi Essential Harvest).

CONCORDIA

EUFOR - CONCORDIA

Na mandát a dosažené výsledky operace Alied Harmony, která byla poslední operací pod velením NATO a byla ukončena v březnu 2003, právě navázala první operace společných vojenských sil Evropské unie – EUFOR , pojmenovaná CONCORDIA.

Síly EUFOR tvořilo více než 400 příslušníků ozbrojených sil z celkem 26 států

Členské státy EU: Belgie, Francie, Finsko, Itálie, Řecko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie

Nečlenské státy EU, členové NATO: Česká republika, Island, Maďarsko, Norsko, Polsko a Turecko

Státy mimo obě společenství: Estonsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko

Úlohu vedoucího národa v operaci převzala Francie, která do sil EUFOR vyslala 180 příslušníků svých ozbrojených sil. Česká republika, stejně jako např. Nizozemsko, Maďarsko, Velká Británie a další státy, vyslala do operace dva příslušníky AČR.

Kapitánka Mgr. Andrea Horáková plnila funkci vedoucí směny Spojeného operačního centra a major PhDr. Petr Sýkora byl vedoucím důstojníkem pro komunikaci s veřejností velitelství sil EUFOR ve Skopji.

Operačním velitelem sil EUFOR, který zároveň odpovídal za koordinaci a součinnost sil EUFOR se strukturami a jednotkami NATO, byl admirál Rainer Feirst (SRN), zástupce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě (DSACEUR). Hlavnímu velitelství ve Skopji (zhruba 130 osob) byla podřízena tři regionální velitelství, která přímo řídila činnost tzv. lehkých polních styčných týmů, trvale rozmístěných v oblastech bývalé krize.

Velitelem sil EUFOR byl v první fázi operace od 1.dubna do 30. září 2003 generálmajor Pierre Maral z francouzské armády, kterého v období od 1. října do 15. prosince 2003 vystřídal Portugalec generálmajor Luis Nelson Ferreira dos Santos.

Hlavní úkoly sil EUFOR v operaci CONCORDIA

spočívaly v demonstrování nadnárodní vojenské přítomnosti, jejíž pomocí přispívaly k utváření a zachování stability a bezpečnosti, zejména v oblastech bývalé krize

Neméně důležitými úkoly bylo:

přispívat k k obnově důvěry mezi etniky zúčastněnými v konfliktu

zabezpečovat stálý přehled o celkové situaci v zemi s důrazem na bezpečnostní situaci v oblastech bývalé krize

přispívat k zajištění bezpečnosti příslušníků mezinárodních organizací, kteří v zemi působí

Na základě společného hodnocení a následné dohody mezi Evropskou unií a makedonskou vládou byla mírová vojenská operace pod názvem CONCORDIA v zemi dnem 15. prosince 2003 ukončena a obě strany se současně dohodly na jejím nahrazení mezinárodní misí policejních expertů a specialistů.

ZDROJ: WEB AČR