MISE PCHT IRAK

POLNÍ CHIRURGICKÝ TÝM, IRÁK

1. úkolové uskupení PCHT, Irák

Hlavním úkolem PCHT byla zdravotnická podpora a péče o příslušníky koaličních a iráckých ozbrojených sil v rámci operace Inherent Resolve.

Polní chirurgický tým, Irák

Jednotka byla sestavena převážně z příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, které doplňovali vojáci z Ústřední vojenské nemocnice Praha a dalších vojenských útvarů a zařízení. Odborné jádro týmu tvořila dvojice chirurgů, jeden anesteziolog, střední zdravotnický personál a další specialisté.

Příslušníci 1. úkolového uskupení Polního chirurgického týmu odletěli z ČR na území Iráku dne 5. prosince 2016 z letiště Praha-Ruzyně. V Iráku byla jednotka začleněna do sestavy americké polní nemocnice ROLE 2. Z mise se vrátili 17. června 2017.

Mandát:

Návrh na vyslání Polního chirurgického týmu do Irácké republiky projednala vláda ČR usnesením č. 877 ze dne 5. října 2016. S vysláním jednotky vyslovily souhlas usnesením č. 557 ze dne 19. října 2016 Senát Parlamentu ČR a usnesením č. 1393 ze dne 20. října 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ZDROJ: WEB AČR