MISE "Joint Enterprise" KFOR

KFOR

Operace NATO "Joint Enterprise" Kosovo

Mnohonárodní mírové síly KFOR pod vedením Severoatlantické aliance zahájily operaci na území Kosova dnem 12. června 1999.

Hlavním úkolem mnohonárodních mírových sil KFOR je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 podporovat misi OSN v Kosovu (UNMIK) a přispívat k vytváření a udržování bezpečného prostředí, které umožní pokračování mírového procesu a demokratického vývoje země bez potřeby budoucí přítomnosti mnohonárodních vojenských jednotek.

Armáda České republiky se mírové operace NATO v Kosovu účastní od roku 1999. V počátečním období AČR poskytovala průzkumnou rotu. Po ukončení účasti mechanizovaného praporu AČR v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny se operace sil KFOR na území Kosova stala nosnou zahraniční misí AČR na Balkáně.

Od roku 2002 do poloviny roku 2005 připravovala AČR společně s Ozbrojenými silami Slovenské republiky (OSSR) společný česko-slovenský prapor KFOR, který byl v operaci součástí mnohonárodní brigády Střed. V tomto období ve společné česko-slovenské jednotce na území Kosova průměrně působilo na 400 příslušníků AČR a 100 příslušníků OS SR. Na národní úrovni spolupráce kontingentů AČR a OSSR v silách KFOR dále pokračuje.

Převzetí úkolů vedoucího státu v Mnohonárodní brigádě Střed:

Česká republika převzala k 1. srpnu 2005 od Finska roli tzv. vedoucího státu ve struktuře Mnohonárodní brigády Střed. Jednalo se o historicky první úkol AČR tohoto typu, rozsahu a náročnosti, který Češi splnili se ctí.

Na splnění tohoto úkolu se podíleli především příslušníci 7. kontingentu, jehož jádro tvořili vojáci 4. brigády rychlého nasazení pod velením plukovníka Aleše Vodehnala a 8. kontingentu, jehož základ vytvořili příslušníci dělostřeleckého útvaru z Jinců s velitelem plukovníkem Miroslavem Hlaváčem, který 31. července 2006 toto velení předal Švédsku.

Jednotky Mnohonárodní brigády Střed tvořili vojáci z ČR, Finska, Irska, Slovenska, Švédska a Lotyšska.

V silách KFOR byla AČR od července 2005, kdy plukovník Aleš Vodehnal převzal velení od Finska, zapojena 7. kontingentem AČR, jehož základ tvořili příslušníci 4. brigády rychlého nasazení.

Od ledna 2006 sloužil v Kosovu 8. kontingent AČR v počtu do 500 osob. Jádro kontingentu AČR tvořili příslušníci dělostřeleckého útvaru z Jinců. Kontingent byl dále doplněn vojáky z dalších útvarů AČR podle požadované specializace. Příslušníci 8. kontingentu AČR ukončili svou přítomnost v mnohonárodních mírových silách KFOR po šesti měsících, tj. koncem července 2006.

Jednotka AČR o síle praporu ukončila svoji misi v Kosovu v roce 2011 šestnáctým kontingentem AČR a poté Úkolovým uskupením AČR a předala prostor své základny Šajkovac místním úřadům.

Velitelé kontingentů AČR:

plukovník Aleš Vodehnal - 7. kontingent AČR

plukovník Miroslav Hlaváč - 8. kontingent AČR - Mnohonárodní úkolové uskupení STŘED

podplukovník Pavel Lipka - 9. kontingent AČR

podplukovník Ladislav Švejda - 10. kontingent AČR

podplukovník Milan Schulc - 11. kontingent AČR

podplukovník Jiří David - 12. kontingent AČR

podplukovník Jiří Roček - 13. kontingent AČR

podplukovník Róbert Bielený - 14. kontingent AČR

podplukovník Jan Cífka - 15. kontingent AČR

Kontingent AČR v silách KFOR tvořili:

příslušníci AČR v odborných a řídících funkcích na hlavním velitelství sil KFOR v Prištině

příslušníci AČR na velitelství mnohonárodní brigády Střed

příslušníci AČR v mnohonárodní dopravní rotě sil KFOR;

příslušníci AČR v mnohonárodní rotě Vojenské policie sil KFOR

mechanizovaná jednotka v sestavě roty

rota zabezpečení k přímé logistické podpoře

Usnesením vlády a souhlasem obou komor Parlamentu ČR bylo pro operaci Joint Enterprise schváleno vyslání vojáků v počtu do 660 osob (včetně záložní roty). Hlavním prvkem kontingentu je mechanizovaná rota. Ta je součástí Mnohonárodního úkolového uskupení STŘED - MNTF (C)

Hlavním úkolem mechanizované roty v roce 2007 bylo střežení a monitorování provincionální kosovsko-srbské hranice, zajištění bezpečnosti ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních extremistických skupin.

K dlouhodobým úkolům praporu dále patřila obnova důvěry mezi etnickými skupinami, podpora příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK), monitorování činnosti KPC ( Kosovský ochranný sbor) a účast na jeho transformaci a výcviku.Od dubna do prosince 2007 byl kontingent posílen o vrtulníkovou jednotku (2x vrtulník Mi-17) s prostorem působení na území provincie Kosova a Bosny a Hercegoviny.

ZDROJ: WEB AČR