MISE MN BG SVK

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 24. března 2022 schválila mandát, který umožnil až 650 příslušníkům Armády České republiky působit na Slovensku do 30. června 2023. Mandát zahrnoval také logistickou jednotku o síle zhruba 50 vojáků, kteří měli na starost provoz humanitární základny pro ukrajinské uprchlíky u Liptovského Mikuláše.

Vytvoření bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině. NATO proto rozhodlo o vzniku stálé alianční přítomnosti na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Mnohonárodní bojové uskupení NATO bude fungovat pod českým velením. Do battlegroupu se dále zapojí vojáci z Německa, Nizozemska, Polska, Slovenska, Slovinska a USA. Celkově může mít dle mandátu schváleného slovenským parlamentem bojové uskupení až 2100 vojáků.

Úkolové uskupení eVA

Dne 4. dubna 2022 zahájil činnost a dosáhl počátečních operačních schopností 1. kontingent úkolového uskupení enhanced Vigilance Activities (eVA), který se skládá z mnohonárodního koordinačního prvku a mnohonárodního smíšeného pěšího praporu, jehož jádro tvoří vojáci 43. výsadkového pluku.

Počáteční operační schopnost bojového uskupení zabezpečilo nejdříve 250 vojáků. Jejich počty se do konce června postupně navýší podle mandátu až na 650, kdy dosáhnou plné operační schopnosti. Český kontingent se skládá z týmu Vojenské policie a jednotek bojové a logistické podpory. V rámci získání požadované operační schopnosti jednotka postupně doplní vojáky a vymění příslušníky 43. výsadkového pluku za vojáky mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení.

ZDROJ: WEB AČR