MISE ISAF KAIA

ISAF-KAIA

KAIA

Operace NATO Afghánistán

Kontingent AČR LN ISAF-KAIA

AČR v rámci rotace mnohonárodních sil ISAF (International Security Assistance Force) přebírá na dobu čtyřech měsíců velení na kábulském mezinárodním letišti (Kabul International Airport, KAIA). Česká republika se tak stává tzv. vedoucím národem (Lead nation) ve struktuře velitelství sil NATO na letišti v Kábulu.

Jde o první působení AČR v úloze vedoucího národa v operaci mnohonárodních sil NATO na území Afghánistánu.

Mapa Afghánistánu

Počet příslušníků AČR v operaci:

66 (z tohoto počtu jsou 4 ženy), více než třetina má zkušenosti ze zahraničních misí.

Velitel kontingentu:

velitelem kontingentu AČR a zároveň od 1. prosince 2006 velitelem jednotek NATO na mezinárodním letišti v Kábulu je plukovník Bohuslav Dvořák

Převzetí úkolu:

odpovědnost za řízení a bezpečnost mezinárodního letiště v Kábulu AČR převzala od počátku prosince 2006.

Velitelství NATO na letišti Kábul (Kabul International Airport, KAIA) odpovídá za komplexní zabezpečení provozu letiště ve prospěch mnohonárodních sil, jednotlivých účastnických států v operaci a za zajištění civilního letového provozu.

Vojáci AČR působí v organizační struktuře velitelství v řadě řídících a odborných funkcí. Pod českým velením tak při zabezpečení letového provozu a bezpečnosti letiště působí na 500 vojáků a specialistů z přibližně 20 členských států NATO a Afghánistánu.

V sestavě 47 členného kontingentu jsou zařazeni specialisté služby řízení letového provozu, letecké informační služby, bezpečnosti letů, logistiky a dalších odborností.

Na letišti v Kábulu se již koncemi listopadu 2006 připojili ke dvaceti českým vojákům, kteří se zde dlouhodobě podílejí na meteorologickém a ženijním zabezpečení a likvidují nevybuchlou munici a výbušniny. V operačním prostoru sil ISAF v oblasti Kábulu tak působí 67 příslušníků AČR.

ZDROJ: WEB AČR